Voorwaarden

1. Algemeen

Het huren gaat als volgt. Bij ieder object staat de geldende huurprijs en het borgbedrag vermeld. De verschuldigde  huurkosten inclusief borg dienen bij aflevering contant te worden voldaan. Als aan het einde van de huurperiode het  object zich in dezelfde staat bevindt als bij aflevering, ontvangt u de borg terug. Bij afhalen dient u zich te legitimeren  met een geldig paspoort of rijbewijs. Bestellingen kunnen middels e-mail worden gericht aan info@despringhoek.nl of  telefonisch worden doorgegeven op 06-54327025. In overleg met de huurder wordt een afhaal- of bezorgdatum en  tijdstip afgesproken.

2. Bezorging

Het te huren object kan tegen een vergoeding van 15 euro worden bezorgd in de gemeente Lansingerland. Woont u  buiten de gemeente Lansingerland dan bedragen de bezorg- en ophaalkosten: 4 x afstand x 0,75 euro per gereden  kilometer.

3. Reservering

Om teleurstelling te voorkomen bieden wij de mogelijkheid tot reserveren. Bij reservering van speeltoestellen vragen  wij een aanbetaling van 25% van de huurprijs. Tot 1 maand voor de reserveringsdatum kan de reservering kosteloos  worden geannuleerd, de aanbetaling zal dan op uw bank- of girorekening worden geretourneerd.

4. Schade

Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u niet, voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de reparatiekosten van de schade met als maximum de vervangingswaarde. Het schadebedrag wordt in eerste instantie verrekend met het borgbedrag. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg, dan ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden.

5. Diefstal

Als het object tijdens de huurperiode ontvreemd wordt, bent u als huurder verantwoordelijk voor de geleden schade.  Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het object minus de reeds voldane huurkosten. (Afhankelijk van uw  verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat u hiervoor verzekerd bent.)

6. Verantwoordelijkheid

De Springhoek dient ervoor te zorgen dat de objecten te allen tijde in perfecte staat verkeren. Mocht er gedurende de huurperiode iets voorvallen, waardoor dit niet meer het geval is, dan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de Springhoek tel: 06-54327025 en er zorg voor te dragen dat het object geen gevaar oplevert voor personen. De Springhoek zal het probleem zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen. Dit kan betekenen dat het object ter plaatse wordt gerepareerd of dat het wordt opgehaald voor reparatie. In het laatste geval zal de Springhoek in overleg met de huurder zoeken naar een passende oplossing om de resterende huurperiode in te vullen.  De objecten mogen uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt.  Er dient te allen tijde een volwassene bij de speeltoestellen aanwezig te zijn, die erop toeziet dat de thans geldende regels worden nageleefd (zie de veiligheidsvoorschriften).

Bij ieder speeltoestel wordt documentatie meegeleverd met daarop vermeld:   

• Lijst met onderdelen waaruit het speeltoestel bestaat. Controleer bij aflevering of alle onderdelen aanwezig zijn! 

• Gebruiksaanwijzing van het speeltoestel

7. Aansprakelijkheid

Alle speeltoestellen in ons assortiment zijn voorzien van het CE keurmerk en waar nodig van het keuringscertificaat  volgens "Besluit Veiligheid Attractie & Speeltoestellen". Al onze kussens zijn gekeurd door het lift instituut dus veilig en verantwoord. De Springhoek is niet aansprakelijk voor geleden schade op welke wijze dan ook.

8. Alle gehuurde artikelen blijven eigendom van de Springhoek. De springkussens dienen schoon en goed opgevouwen ingeleverd te worden. Gebeurd dit niet dan zijn wij genoodzaakt om 25,00 euro kosten in rekening te brengen.

9.Slecht weer garantie

Bij slecht weer kunt u gratis anuleren!!!!!!